Bodur Elma Fidanı - bodurelmafidani.com

Kemal Cüce Tarım Ltd Şti

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Çiftçi Bilgileri Klasik-Bodur- Yarı Bodur Elma Fidanı Dikim Aralıkları

Klasik-Bodur- Yarı Bodur Elma Fidanı Dikim Aralıkları

E-posta Yazdır PDF

Elma Fidanı Dikim Şekilleri

Kapama elma bahçeleri genellikle kare, dikdörtgen, üçgen, satranç ve meyilli arazide tesviye eğrileri üzerine dikme şeklinde (kontur) tesis edilir. Bu şekillerin herhangi birisinin seçilmesinde arazi şekli, ara ziraatı yapılıp yapılmaması, dikilmesi gereken fidan sayısı rol oynar. Genelde düz yerlerde (taban arazilerde) kare dikim uygulanmaktadır.

Elma Fidanı Dikim Aralıkları (Dikim Sıklığı)

Elma bahçelerinde ağaçlara verilecek mesafeler çeşide, kullanılan anaca, toprak durumuna ve iklime göre değişir.

Elma ağaçları nemli yerlerde iyice büyüdüklerinde taçları arasında hiç olmazsa bir metre aralık kalacak kadar seyrek dikmelidir ki, aradan bolca hava işlesin ve mantar hastalıkları daha az zarar yapsın. Halbuki sulanan kurak bölgelerde gerek hava, gerek toprak üstü nemini saklamak için ağaçların sık olması daha uygundur.

Ayrıca kuvvetli, besin maddelerince zengin topraklarda dikim mesafeleri daha fazla, zayıf topraklarda ise daha azdır.

Bir fidanı meydana getiren anaç ve çeşit (patron ve kalem) ikilisinin kuvvetine göre de dikim aralıkları değişiklik arz etmektedir.

Elma çeşitleri gelişme kuvvetlerine göre yüksek boylu standart çeşitler ve spur tipi (yarı bodur) çeşitler olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

Bunlardan Golden Delicious, Starking Delicious, Granny Smith, Staymared, Amasya, Beacon, Hüryemez, Mutsu ve Jonathan gibi daha birçok elma çeşidi yüksek boylu standart çeşitler içerisinde, Starkrimson Delicious ve Starkspur Golden Delicious ise yarı bodur çeşitler içerisinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere kullanılan  anaçlar; “ çok bodurdan çok kuvvetliye” kadar değişen birçok gruba ayrılırlar.

İşte bu değişik kuvvetlerdeki anaç ve çeşitlerin birlikte meydana getirdikleri kombinasyonlara göre de dikim aralıkları farklılık arz etmektedir. Bu durum aşağıda ki Çizelge’ de gösterilmiştir.m9 ve m27  anaçlı elma fidanları bodur elma fidanları, m106 ve m111 anaçlı elma fidanları yarı bodur elma fidanlarıdır.Spur çeşitlerde(Zayıf gelişim gösteren elmalarda) ise dikim aralıkları değişmektedir.Çöğür dediğimiz ise klasik anaç(harap elma çöğürü) üzerine aşılanan elma fidanı dikim aralıklarını ifade etmektedir.

Çizelge 2.Anaç ve Üzerine Aşılı Çeşitlere Göre Elmalarda Uygulanacak Dikim Aralıkları Ve Dekara Düşen Ağaç Sayıları

ANAÇ

Standart Kuvvetli Çeşitlerde (metre)

Spur (Yarı Bodur) Çeşitlerde (metre)

Dekara Düşen Ağaç Sayısı (Adet)

 

 

 

Kuvvetli Çeşitlerde

Spur Çeşitlerde

M27

(1.25 x 1 ) , (1 x 1)

-

800-1 000

-

M9

(3.5 x 2), (3.5 x 1.5 )

-

143- 190

-

MM106

(6 x 3), (5x 3 )

(4x3), (4x2.5)

55 – 66

83-100

MM111

(6x 3.5)

(5x3), (4.5x3)

47

66-74

Çöğür

(9 x9), ( 8x 8), (7x7), (6x6)

(5x4), (6x3),(5x3)

12- 28

50-65